Podrobnosti záznamu

Název
   Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
Další názvy
    Complementary surface hydrogeological research on prospective areas P-2a and P-2b and monitoring on prospective areas P-1a and P-1b.
Autor
   Budkovský, Jan
   Rukavičková, Lenka
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    hydrogeological mapping, monitoring, high level waste deep repository, test locality, fracture environment
Klíčové slovo
    Doplňkový
    Hydrogeologický
    Měření
    P-1a
    P-1b
    P-2a
    P-2b
    Perspektivních
    Plochách
    Povrchový
    Režimní
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Zpráva shrnuje výsledky detailního hydrogeologického výzkumu perspektivních ploch P-2a a P-2b a pokračování režimního měření vybraných pramenů a vodotečí na území perspektivních ploch P-1a a P-1b na testovací lokalitě melechovský masiv. Součástí etapové zprávy je Účelová hydrogeologická mapa perspektivních ploch P-2a a P-2b v měřítku 1:10 000.
Abstrakt (anglicky)
   Complementary surface hydrogeological research on prospective areas P-2a and P-2b and monitoring on prospective areas P-1a and P-1b.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014