Podrobnosti záznamu

Název
   Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
Autor
   Bosák, Pavel
   Cílek, Václav
   Žák, Karel
Nakladatel
    Geologický ústav AV ČR, v.v.i
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
Fyzický popis
    16 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Překlad názvu: Recommendations to the National Cave Cadastre (JESO), operated by Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cave cadastre
    cave database
    Czech Republic
Klíčové slovo
    Agentuře
    Celostátnímu
    ČR
    Doporučení
    Evidence
    Jeskyní
    JESO
    Krajiny
    Ochrany
    Přírody
    Systému
Abstrakt (česky)
   Ve zprávě je kriticky zhodnocen dosavadní stav zpracování databáze Jednotné evidence speleologických objektů (JESO). Je navržena definice jeskyně pro zpracování evidence JESO. Je připravena filosofie zjednodušeného vedení evidence a číslování. Jsou navrženy položky databáze. V hruhých obrysech je nastíněno geologické členění platné pro krasové a pseudokrasové jevy
Abstrakt (anglicky)
   The report evaluates the present-day structure of the National Cave Cadastre of the Czech Republic (JESO), and contains recommendations how the structure of the database should be improved in future.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012