Podrobnosti záznamu

Název
   Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov
Nakladatel
    TU vo Zvolene
Místo vydání
    Zvolen
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-228-1821-6
Klíčové slovo
    Diverzita
    Dynamika
    Ekosystémov
    Lesných
    Stabilita
Části této monografie
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy