Podrobnosti záznamu

Název
   Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
Editor
    Knězek, J.
    Ledererová, J.
    Svoboda, J.
    Svoboda, M.
Nakladatel
    Výzkumný ústav stavebních hmot
    Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2004
    2005
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologie
    Hmoty
    Nové
    Stavební
    Výrobky
Části této monografie
    Proces vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
    Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným