Podrobnosti záznamu

Název
   Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. Tisíciletí
Datum vydání
    1999
Klíčové slovo
    Cesta
    Do
    Ekotrend
    Rozvoj
    Tisíciletí
    Trvale
    Udržitelný
Části této monografie
    Late Glacial and Holocene development of vegetation in the Labe River floodplain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor