Podrobnosti záznamu

Název
   Estudio geologico de riesgos naturales, area de Somoto, NOE Nicaragua
Další názvy
    Geological study of natural hazards, area of Somoto, NW Nicaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v sz. Nikaragui, oblast Somoto
Autor
   Hradecký, Petr
Datum vydání
    2004
Jazyk
    španělsky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Foreign Development Cooperation project, natural hazards,vulnerability, Neogene volcanic rocks, ignimbrites, faults, hydrogeological study, mapping
Klíčové slovo
    Area
    Estudio
    Geologico
    Naturales
    Nicaragua
    NOE
    Riesgos
    Somoto
Abstrakt (česky)
   Osmá etapa projektu v rámci Zahraniční rozvojové pomoci České republiky.V oblasti 600 km čtverečních proběhl geologický výzkum v terciérních vulkanitech a mesozoických sedimentech a metamorfitech, byly sestaveny mapy 1:50 000 - geologická, geomorfologická, dokumentační a přírodních rizik. Mapy a příslušná zpráva v psané, kreslené a digitalizované formě byly prezentovány v partnerské organizaci INETER a předány jejím představitelům, jakož i autoritám regionální vlády, k praktickému využití výsledků.
Abstrakt (anglicky)
   Eigth etape of the Foreign Development Programme of Czech Republic.The area of 600 square kms was studied in the field, mostly composed of Tertiary volcanic rocks, Mesozoic sediments and metamorphic complex. Maps of the 1:50 000 scale were compiled: geological, geomorphological, natural hazards and documentation. All results were digitalized and data deposited in GIS system. The maps as well as written report were presented in cooperating institution INETER Managua and handed over to its representants and to regional government authorities for practical use.
Abstrakt (ostatní)
   Proyecto dentro del Programa de Cooperación entre CGS Praga e INETER Managua, octava etapa anual. El área de 600 kms cuadrados, de los depositos volcánicos terciarios, sedimentos y metamorficos mesozoicos fue estudiada en el campo. Se compusieron los mapas en escala de 1:50 000 - geologico, geomorfologico, de riesgos y de documentación. Los resultados tanto escritos y dibujados como en forma electronica se entregaban a las autoridades de instituto partner así como a los organismos del Gobierno para uso práctico.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014