Podrobnosti záznamu

Název
   Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
Další názvy
    Operating report - Detailed surface hydrogeological investigation and monitoring on the P-1a and P-1b perspective areas
Autor
   Budkovský, Jan
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    high level repository, test locality, surface hydrogeological investigation, hydrogeology, water geochemistry, waterbearing fracture, granite, Melechov masiff
Klíčové slovo
    Detailní
    Etapová
    Hydrogeologický
    Měření
    P-1a
    P-1b
    Perspektivních
    Plochách
    Povrchový
    Režimní
    Výzkum
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Etapová zpráva zahrnuje výsledky detailního povrchového hydrogeologického výzkumu a hydrogeologického monitoringu, který byl proveden v prostoru testovací lokality melechovský masiv na vybraných plochách P-1a a P-1b v měřítku 1:10 000. Zpráva poskytuje detailní hydrogeolgický a hydrogeochemický popis testovacích ploch. Tyto informace slouží k identifikaci a lokalizaci hydrogeologicky významných tektonických zlomů. Hydrogeologické a hydrogeochemické vyhodnocení testovacích ploch zahrnovalo hydrogeologický monitoring 24 vybraných pramenů a 7 malých vodotečí. Monitoring těchto pramenů obsahuje informace o základních fyzikálních a chemických parametrech. Celkově bylo dokumentováno 25 studní a 48 přírodních vývěrů. Některé z nich byly ovzorkovány a chemicky analyzovány. Zpráva obsahuje Účelovou hydrogeologickou mapu v měřítku 1 : 10 000 jako hlavní grafický výstup s predikovanými hydrogeologicky významnými zlomy.
Abstrakt (anglicky)
   Operating report - Detailed surface hydrogeological investigation and monitoring on the P-1a and P-1b perspective areas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014