Podrobnosti záznamu

Název
   Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
   Poňavič, Michal
Datum vydání
    2012
Fyzický popis
    100 s.
Typ dokumentu
    závěrečná zpráva
Klíčové slovo
    1-01
    Aktualizaci
    Báňsko-technických
    ČGS
    ČR
    Etapová
    Evidence
    Hor
    Informačního
    Interního
    Ložisek
    MPO
    Návaznosti
    Nerostu
    Nevyhrazeného
    Projektu
    Provozních
    řešení
    Současného
    Stavu
    SurIS
    Surovinového
    Systému
    údajů
    Upřesnění
    území
    Výkaz
    Využití
    Zpráva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014