Podrobnosti záznamu

Název
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
Další názvy
    Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Autor
   Godány, Josef
   Horčička, Lumír
   Hrazdíra, Petr
   Kříbek, Bohdan
   Pašava, Jan
   Rojík, Petr
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Klíčové slovo
    1D/8/17/II/04
    Agl
    Dílčí
    Evidence
    Hlediska
    Klasifikace
    Možností
    Optimalizované
    Pedologického
    Projektu
    Rekultivační
    Sanace
    Sokolovsko?karlovarské
    účely
    území
    VaV
    Využití
    Zemin
    Zhodnocení
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
Abstrakt (anglicky)
   Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014