Podrobnosti záznamu

Název
   Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Branné
    Do
    Exkurze
    Exkurzní
    Pásma
    Průvodce
    Série
    Skupiny
    Staroměstského
    Studií
    Tektonických
Části této monografie
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika