Podrobnosti záznamu

Název
   Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
Nakladatel
    VŠST
Místo vydání
    Liberec
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    32
    94
    Analýza
    Experimentální
    Konference
    Napětí
    Přednášek
    Sborník
Části této monografie
    Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti