Podrobnosti záznamu

Název
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
Další názvy
    Expert assessment reports of the Independent Commission to assess the energy needs of the Czech Republic in the long term with regard to the analysis and evaluation of information and data input materials, especially energy resources, specifically inventory of black and brown coal, uranium and geothermal potential of the Czech Republic
Autor
   Burda, Jiří
   Godány, Josef
   Kříbek, Bohdan
   Lukeš, Petr
   Petáková, Zdeňka
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert assessment, long term, analysis, energy resources, black and brown coal, uranium and geothermal potential
Klíčové slovo
    Analýzu
    časovém
    černého
    České
    ČR
    Datových
    Dlouhodobém
    Energetických
    Expertní
    Geotermálního
    Hnědého
    Horizontu
    Informačních
    Komise
    Nezávislé
    Odborné
    Podkladů
    Posouzení
    Potenciálu
    Potřeb
    Republiky
    Specificky
    Uhlí
    Uranu
    Vstupních
    Zásob
    Zdrojů
    Zejména
    Zprávy
    Zřetelem
Abstrakt (česky)
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert assessment reports of the Independent Commission to assess the energy needs of the Czech Republic in the long term with regard to the analysis and evaluation of information and data input materials, especially energy resources, specifically inventory of black and brown coal, uranium and geothermal potential of the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014