Podrobnosti záznamu

Název
   Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
Další názvy
    Expert assessment of the use of sand and gravel deposits Střížovice-Otrokovice in relation to current results 'Regional raw materials policy Zlin region' and its conclusions 'Studies extraction limits, gradual utilization and protection of mineral reserves in view of the sand and gravel deposits in the Zlín Region'
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert assessment, use of sand and gravel deposits, Studies extraction limits, gradual utilization and protection, mineral reserves
Klíčové slovo
    Aktuálním
    Expertní
    Kraje
    Krajské
    Limitů
    Ložisek
    Ložiska
    Nerostných
    Ochrany
    Politice
    Posouzení
    Postupné
    Střížovice-Otrokovice
    Studie
    Surovin
    Surovinové
    štěrkopísků
    Těžby
    území
    Výsledkům
    Využitelnosti
    Využití
    Vztahu
    Zásob
    Závěrům
    Zlínského
    Zřetelem
Abstrakt (česky)
   Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje" - problematika plánované těžby nového ložiska, interpretace výsledků Studie limitů těžby
Abstrakt (anglicky)
   Expert assessment of the use of sand and gravel deposits Střížovice-Otrokovice in relation to current results 'Regional raw materials policy Zlin region' and its conclusions 'Studies extraction limits, gradual utilization and protection of mineral reserves in view of the sand and gravel deposits in the Zlín Region'
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014