Podrobnosti záznamu

Název
   Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
Další názvy
    Expert assessment and needs analysis of the current use of gravel deposits in specific areas of ST-2, with respect to the non-reserved mineral bearing Pňovice (D 3045700)
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Rýda, Karel
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert assessment, gravel deposits, non-reserved mineral bearing
Klíčové slovo
    3045700
    Aktuální
    Analýza
    Expertní
    Ložisek
    Ložisko
    Nerostu
    Nevyhrazeného
    Oblasti
    Pňovice
    Posouzení
    Potřeby
    Specifické
    ST-2
    štěrkopísků
    Využití
    Zřetelem
Abstrakt (česky)
   Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700) - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert assessment and needs analysis of the current use of gravel deposits in specific areas of ST-2, with respect to the non-reserved mineral bearing Pňovice (D 3045700)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014