Podrobnosti záznamu

Název
   Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná
Další názvy
    CGS expert opinion on the issue of protection and exclusive use of bearing-gravel Bělá-Chuchelná
Autor
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    expert opinion, protection, use, gravel
Klíčové slovo
    Bělá-Chuchelná
    ČGS
    Expertní
    Ložiska
    Ochrany
    Problematice
    Stanovisko
    štěrkopísků
    Výhradního
    Využití
Abstrakt (česky)
   Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS expert opinion on the issue of protection and exclusive use of bearing-gravel Bělá-Chuchelná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014