Podrobnosti záznamu

Název
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
Další názvy
    Expert opinions regarding the sufficiency of the CGS, respectively. insufficient exploration work carried out so far for responsible decision about attitudes towards deposit of bituminous coal Frenštát-west and east-Frenštát in terms of state mineral policy
Autor
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    state mineral policy, Expert opinions,black coal
Klíčové slovo
    černého
    ČGS
    Dalším
    Doposud
    Dostatečnosti
    Expertní
    Frenštát-východ
    Frenštát-západ
    Hlediska
    Ložisku
    Nedostatečnosti
    Politiky
    Postoji
    Prací
    Provedených
    Průzkumných
    Resp
    Rozhodnutí
    Státní
    Surovinové
    Uhlí
    Věci
    Vyjádření
    Zodpovědné
Abstrakt (česky)
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinions regarding the sufficiency of the CGS, respectively. insufficient exploration work carried out so far for responsible decision about attitudes towards deposit of bituminous coal Frenštát-west and east-Frenštát in terms of state mineral policy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014