Podrobnosti záznamu

Název
   Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
Další názvy
    Expert opinion of an expert in the matter-bearing geological problems, including the calculation of available volume of gravel reserves on the territory of the land in the cadastral Spomyšl and its assessment in relation to the unit sales per tonne raw materials usual in a given territory
Autor
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
   Karenová, Jana
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert opinion, geological problems, calculation, gravel reserves, Spomyšl
Klíčové slovo
    Daném
    Disponibilního
    Expertně
    Geologicko-ložiskové
    Jednotkovou
    K.ú
    Objemu
    Obvyklou
    Posudek
    Pozemků
    Problematiky
    Prodejní
    Předmětných
    Spomyšl
    Suroviny
    štěrkopísků
    Tunu
    území
    Vazbě
    Včetně
    Věci
    Výpočtu
    Zásob
    Zhodnocení
    Znalecký
Abstrakt (česky)
   Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinion of an expert in the matter-bearing geological problems, including the calculation of available volume of gravel reserves on the territory of the land in the cadastral Spomyšl and its assessment in relation to the unit sales per tonne raw materials usual in a given territory
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014