Podrobnosti záznamu

Název
   Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
Další názvy
    Fluid inclusions in quartz and quartz-carbonate veins in metavolcanites and phyllonites of southern part of the Vrbno Group and in metagranitoides of the Desná Unit, Silesucum
Autor
   Dobeš, Petr
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    fluid inclusions, quartz veins, Vrbno Group , Silesicum
Klíčové slovo
    části
    Desenské
    Fluidní
    Fylonitech
    Inkluze
    Jednotky
    Jižní
    Křemen-karbonátových
    Křemenných
    Metagranitoidech
    Metavulkanitech
    Silezikum
    Skupiny
    Vrbenské
    žilách
Abstrakt (česky)
   H2O-CO2, H2O-CH4 a H2O inkluze v křemen-karbonátových žilách metamorfovaných hornin vrbenské skupiny a desenské jednotky byly zachyceny za teploty nižší než 350 oC a odpovídají pozdnímu stádiu retrográdně metamorfního procesu.
Abstrakt (anglicky)
   Fluid inclusions in quartz and quartz-carbonate veins in metavolcanites and phyllonites of southern part of the Vrbno Group and in metagranitoides of the Desná Unit, Silesucum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014