Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzickogeografický sborník.
Editor
    Herber, Vladimír
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Fyzickogeografický sborník
   3
Části této edice
Název
   Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace
Klíčové slovo
    Fyzickogeografický
    Sborník
Části této monografie
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu