Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzickogeografický sborník 3
Editor
    Herber, Vladimír
Nakladatel
    Masarykova Univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Fyzickogeografický
    Sborník
Části této monografie
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy