Podrobnosti záznamu

Název
   Fyzickogeografický sborník 4
Editor
    Herber, Vladimír
Nakladatel
    Masarykova Univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Fyzickogeografický
    Sborník
Části této monografie
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
    Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy