Podrobnosti záznamu

Název
   Góry Stołowe - Adršpašsko-teplické skály. Mapa geologiczno-turystyczna. Geologická mapa pro turisty. 1: 50 000
Další názvy
    Góry Stołowe Mts. Geological map for tourists. 1:50 000
Autor
   Čech, Stanislav
   Gawlikowska, Elżbieta
Datum vydání
    1999
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Klíčové slovo
    50
    000
    Adršpašsko-teplické
    Geologická
    Geologiczno-turystyczna
    Góry
    Mapa
    Skály
    Stołowe
    Turisty
Abstrakt (anglicky)
   Geomorphology, geology, hydrogeology, mineral raw materials and monuments of inanimate nature of the rock cities, Góry Stołowe National Park, Broumovsko Protected Landscape Area
Abstrakt (ostatní)
   Geomorfologie, geologie, hydrogeologie, nerostné suroviny a pozoruhodnosti neživé přírody skalních měst, Národní park Góry Stołowe, chráněná krajinná oblast Broumovsko
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014