Podrobnosti záznamu

Název
   Garnet peridotite in the moldanubian zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
Autor
   Jakeš, Petr
   Jelínek, Emil
   Medaris, Gordon L.
   Wang, Henri F.
Datum vydání
    2003
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Emil Jelínek, 221951485 peridotites, Bohemian massif, gfohl nappe, p-T
Klíčové slovo
    Czech
    Garnet
    Heat
    Metamorphism
    Moldanubian
    Peridotite
    Republic
    Source
    Variscan
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   P-T conditions were estimated for three types of peridotites. Collisional model was presented
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012