Podrobnosti záznamu

Název
   Geochémia 2001 : zborník referátov
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-88-974-33-X
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    2001
    Geochémia
    Referátov
    Zborník
Části této monografie
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty