Podrobnosti záznamu

Název
   Geochémia 2002
Nakladatel
    ŠGÚ DŠ, Vydavatelstvo Donýz Štůra
    ŠGÚ DŠ, Vydavatelstvo Donýza Štůra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2002
ISBN
    80-88974-42-9
Klíčové slovo
    2002
    Geochémia
Části této monografie
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.