Podrobnosti záznamu

Název
   Geochémia 2004
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionáza Štúra
    Štátny geologický ústav Dionáza Štúra Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-88974-59-3
Klíčové slovo
    2004
    Geochémia
Části této monografie
    As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.