Podrobnosti záznamu

Název
   Geochémia 2004, zborník referátov
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-88974-59-3
Klíčové slovo
    2004
    Geochémia
    Referátov
    Zborník
Části této monografie
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd