Podrobnosti záznamu

Název
   Geochémia 2006, zborník referátov
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-88974-88-7
Klíčové slovo
    2006
    Geochémia
    Referátov
    Zborník
Části této monografie
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi