Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
Další názvy
    The Geochemical Map of the map sheet Juntas, 1:50 000, Costa Rica - heavy minerals prospection, Gold.
Autor
   Lukeš, Petr
   Mixa, Petr
   Quintanilla, Enrique
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Juntas, geochemisty, gold, heavy minerals,
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Geochemická
    Juntas
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Prospekce
    šlichová
    Zlato
Abstrakt (česky)
   Mapa distribuce zlata ze šlichových vzorků zobrazených v sedmi koncentračních třídách v hranicích polygonů snosových oblastí
Abstrakt (anglicky)
   The Geochemical Map of the map sheet Juntas, 1:50 000, Costa Rica - heavy minerals prospection, Gold.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014