Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Cu + Pb + Zn
Další názvy
    The Geochemical Map of the map sheet Juntas, 1:50 000, Costa Rica - stream sediments, Cu + Pb + Zn
Autor
   Lukeš, Petr
   Mixa, Petr
   Quintanilla, Enrique
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Juntas, geochemisty, copper, lead, zinc, stream sediments,
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Cu
    Geochemická
    Juntas
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Pb
    Sedimenty
    Stream
    Zn
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemicky anomálních obsahů mědi, olova a zinku ze stream sedimentů zobrazených v hranicích polygonů snosových oblastí v pěti koncentračních třídách
Abstrakt (anglicky)
   The Geochemical Map of the map sheet Juntas, 1:50 000, Costa Rica - stream sediments, Cu + Pb + Zn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014