Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO
Další názvy
    The Geochemical Map of the map sheet Miramar, 1:50 000, Costa Rica - heavy minerals prospection, Gold.
Autor
   Mixa, Petr
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Miramar, geochemisty, gold, heavy minerals,
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Geochemická
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Miramar
    Prospekce
    šlichová
    ZLATO
Abstrakt (česky)
   Mapa distribuce zlata ze šlichových vzorků zobrazených v sedmi koncentračních třídách v hranicích polygonů snosových oblastí
Abstrakt (anglicky)
   The Geochemical Map of the map sheet Miramar, 1:50 000, Costa Rica - heavy minerals prospection, Gold.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014