Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, OLOVO
Další názvy
    The Geochemical Map of the map sheet Miramar, 1:50 000, Costa Rica - undersize particle fraction of heavy minerals, Lead
Autor
   Mixa, Petr
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Miramar, geochemisty, lead, heavy minerals,
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Frakce
    Geochemická
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Miramar
    OLOVO
    Podsítná
    šlichů
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemicky anomálních obsahů olova z podsítné frakce šlichů zobrazených v hranicích polygonů snosových oblastí v pěti koncentračních třídách
Abstrakt (anglicky)
   The Geochemical Map of the map sheet Miramar, 1:50 000, Costa Rica - undersize particle fraction of heavy minerals, Lead
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014