Podrobnosti záznamu

Název
   Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Editor
    Mazurski, K. R.
    Palucki, A.
    Potocka, J.
    Štursa, J.
Nakladatel
    Správa Krkonošského národního parku
Místo vydání
    Vrchlabí
Datum vydání
    2001
    2004
ISBN
    80-86418-11-1
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Opera Corcontica.
   37

   Opera Corcontica.
   41
Klíčové slovo
    Geoekologické
    Konference
    Krkonoš
    Mezinárodní
    Problémy
    Příspěvků
    Sborník
Části této monografie
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP