Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
Další názvy
    Geophysical measurements in the project: Study of possibilities of long-term elimination of hazards related to ore mining in Horní Benešov ore district
Autor
   Blecha, Vratislav
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    gravity survey
    historical mining
    Horní Benešov
    undermined area
Klíčové slovo
    Dlouhodobé
    Eliminace
    Geofyzikální
    Hornobenešovském
    Měření
    Možností
    Po
    Revíru
    Rizik
    Rud
    Rudním
    Těžbě
    úkolu
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Úkolem gravimetrického průzkumu bylo nalézt průběh dvou historických důlních štol jižně od Horního Benešova. Jedná se o štolu Tří Králů a štolu Maxmilián.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of gravity survey was to find out two historical mining shafts south of Horní Benešov. The names of shafts are Tří Králů and Maxmilián.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012