Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
Další názvy
    Geophysical measurements in the project: Study of possibilities of long-term elimination of hazards related to ore mining in Horní Město ore district
Autor
   Blecha, Vratislav
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    gravity survey
    historical mining
    Horní Město
    undermined area
Klíčové slovo
    Dlouhodobé
    Eliminace
    Geofyzikální
    Hornoměstském
    Měření
    Možností
    Po
    Revíru
    Rizik
    Rud
    Rudním
    Těžbě
    úkolu
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Úkolem gravimetrického měření bylo nalézt přípovrchová stará důlní díla v Horním Městě u Rýmařova (severní Morava). Poddolování zde způsobuje praskání budov, z nichž některé již musely být zbořeny.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of gravity survey was to find out near-surface historical mine works in Horní Město near Rýmařov (northern Moravia. Undermining causes caracking of building, some of them already collapsed.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012