Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
Další názvy
    Geophysical measurements on project "Mapping of remnants after pyrite mining at Lukavice near Chrudim". Final Report
Autor
   Blecha, Vratislav
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geophysics
    gravity survey
    seismic survey
    undermined area
Klíčové slovo
    Chrudimi
    Geofyzikální
    Kritických
    Lukavici
    Mapování
    Měření
    Po
    Pyritu
    Těžbě
    úkolu
    Zátěží
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický průzkum starých důlních děl pod silnicemi, seismický průzkum mocnosti navážek z odvalů, sledování subsidence v centru obce
Abstrakt (anglicky)
   Gravity survey of old mine workings under the roads, seismic survey of thickness of made-up ground formed by refuse pile, monitoring of subsidence in the village center
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012