Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
Další názvy
    Survey of pyrite mining impacts in Lukavice by Chrudim ( research report on geophysical measurements carried out in 2006)
Autor
   Blecha, Vratislav
   Dohnal, Jiří
   Jáně, Zdeněk
   Rambousek, Petr
   Slavíčková, Michaela
   Vilhelm, Jan
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    gravity survey
    mining
    pyrite
    seismic survey
Klíčové slovo
    2006
    Chrudimi
    Etapová
    Geofyzikální
    Geofyzikálních
    Kritických
    Lukavici
    Mapování
    Měření
    Po
    Prací
    Provedených
    Pyritu
    Těžbě
    úkolu
    Zátěží
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický a seimický průzkum následků těžby pyritu v Lukavici u Chrudimi (východní Čechy)
Abstrakt (anglicky)
   Gravity and seismic survey of pyrite mining impacts in Lukavice by Chrudim (east Bohemia)
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012