Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Seeberg - hrad
Další názvy
    The geophysical survey for archaeological purposes in the locality Seeberg - castle
Autor
   Dohnal, Jiří
   Jáně, Zdeněk
   Valenta, Jan
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    archaeology
    geophysical survey
    mediaeval castle
Klíčové slovo
    Archeologické
    Geofyzikální
    Hrad
    Lokalitě
    Průzkum
    Seeberg
    účely
Abstrakt (česky)
   Výsledky geofyzikálního průzkumu na lokalitě Seeberg - hrad v západních Čechách. Byl lokalizován příkop, zbytky hradebních zdí a pozůstatky čtvercové budovy.
Abstrakt (anglicky)
   Results of the geophysical survey in the locality Seeberg - castle (Romanesgue to Gothic style) in western Bohemia. A moat, relics of walls and perhaps remnants of square-shaped building were located..
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012