Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální průzkum pro hydrogeologické účely na lokalitě Točník u Klatov
Další názvy
    The geophysical survey for hydrogeological purposes in the locality Tocnik nearby Klatovy
Autor
   Dohnal, Jiří
   Jáně, Zdeněk
   Vilhelm, Jan
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Geophysical survey, hydrogeology, contamination
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    Hydrogeologické
    Klatov
    Lokalitě
    Průzkum
    Točník
    účely
Abstrakt (česky)
   Výsledky geofyzikálního průzkumu, provedeného pomocí geolelektrických odporových metod, mělké refrakční seismiky a magnetometrie v okolí bývalého překladiště pohonných hmot na lokalitě Točník u Klatov
Abstrakt (anglicky)
   Results of the geophysical survey carried out by means of geoelectrical resistivity methods, shallow seismic refraction and magnetometry in the neighbourhood of the former fuel's transship centre Tocnik
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012