Podrobnosti záznamu

Název
   Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
Další názvy
    Geophysical prospecting applied for solving of geotechnical problems at the locality Uhříněves - Nové náměstí
Autor
   Blecha, Vratislav
   Dohnal, Jiří
   Jáně, Zdeněk
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    engineering geology
    geophysical prospecting
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    Inženýrskogeologické
    Lokalitě
    Náměstí
    Nové
    Průzkum
    účely
    Uhříněves
Abstrakt (česky)
   geofyzikální průzkum pro geotechnické účely komplexem geofyzikálních metod
Abstrakt (anglicky)
   geophysical prospecting for geotechnical aims by complex of geophysical methods
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012