Podrobnosti záznamu

Název
   Geografické informácie . 9
Nakladatel
    Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Místo vydání
    Nitra
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    Geografické
    Informácie
Části této monografie
    Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)