Podrobnosti záznamu

Název
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
Autor
   Frantál, Bohumil
   Kallabová, Eva
   Kirchner, Karel
   Klapka, Pavel
   Lacina, Jan
   Martinát, Stanislav
   Vaishar, Antonín
   Zapletalová, Jana
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-86407-57-9
Fyzický popis
    108 s.8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Studia Geographica
   99
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geogrpahy of small towns and their role in the settlement system
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    regional geography
    settlement system
    small towns
Klíčové slovo
    Geografie
    Malých
    Měst
    Osídlení
    Systému
    úloha
Abstrakt (česky)
   Úvod - Motivy studia malých měst, shrnutí dosavadního výzkumu, cíl práce. Teorie - Vymezení pojmu malé město, analýza literatury a pramenů, mezinárodní zasazení problematiky, struktura problematiky. Předmět studia - Malá města Jihomoravského kraje, Moravy, Česka, střední Evropy; jejich přehledy, postavení v sídelní struktuře a podobně. Metodika studia - Metodika podle jednotlivých oborů a její diskuse, parciální syntézy a jejich vypovídací schopnost, percepce malých měst, GIS vybraného malého města. Empirická část - Výsledky empirických studií s vybranými ukázkami, kartografické zpracování. Zobecnění problematiky malých moravských měst - Funkce malých měst a jejich připravenost je naplnit, limity, bariéry a hrozby, možné strategie ve vztahu k setrvalosti, diferenciace malých měst. Závěr - Význam malých měst pro strukturu osídlení, krajinu a člověka, budoucnost malých měst, doporučené směry výzkumu.
Abstrakt (anglicky)
   The publication is based on empirical studies of some small towns in Moravia, processed by using the methods of regional geography and sociological methods. Emphasis is put on the synthetic parts: environment, spatial structure, issue of the perception of towns and pros and cons from the viewpoint of prospects. Evaluation will be made on the basis of a comparison of model cases and the hitherto experience. The small towns are classifield into categories by their existing position in the settlement system and by their prospective functions. There is generalized issue of small towns in the settlement pattern, their position, functions, relation to other seats and perspectives. It includes also the Atlas of small towns (cartograms).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012