Podrobnosti záznamu

Název
   Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
Nakladatel
    Slovenský geologický úrad - Dom techniky ČSVTS
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1981
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Geológia
    Kvartéru
    Prieskumu
    Surovinové
    Technika
    Zdroje
Části této monografie
    Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
    Model of evolution of the Carpathians valley floors in the late glacial and Holocene
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Prieskumno-hydrogeologická aplikácia výskumu kvartéru Slovenska
    Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
    Slovenská seizmológia v rokoch 1971-1980
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Würmské svahoviny ako substrát karpatských pôd
    Zvláštne formy krasových sedimentovv západnej častri Velkej Fatry