Podrobnosti záznamu

Název
   Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
Nakladatel
    AGH
Místo vydání
    Kraków
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Polsko
Klíčové slovo
    30
    Formacji
    Geologia
    Materiały.l
    Polski
    Sympozjum
    Węglonośnych
Části této monografie
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.