Podrobnosti záznamu

Název
   Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum
Nakladatel
    AGH
Místo vydání
    Kraków
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Polsko
Klíčové slovo
    17
    Formacji
    Geologia
    Polski
    Sympozjum
    Weglonosnych
Části této monografie
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče