Podrobnosti záznamu

Název
   Geological map 1:25 000 Ahar 5466 IV NW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
Autor
   Bubík, Miroslav
   Domas, Jaroslav
   Žec, Branislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Azerbayjan Volcanic Plateau, lithostratigraphy, Cretaceous, Paleogene, Pliocene, Quaternary, sedimentary rocks, volcanic rocks, plutonites
Klíčové slovo
    1:25
    000
    5466
    Ahar
    Azerbayjan
    Building
    Capacity
    Eastern
    Geological
    Iran
    Iran´s
    IV
    Map
    Mapping
    NW
    Province
    Scale
    Selected
    Sheetsin
    Staff
    Survey
Abstrakt (anglicky)
   Geological map displays pre-Quaternary units and Quaternary cover. The pre-Quaternary units comprise Cretacous - Paleocene pre-orogenic marine sediments and submarine volcanic rocks, Paleocene - Eocene early-orogenic marine sediments, volcanosedimentary facies and plutonic rocks, Oligocene late-orogenic volcanic rocks, Pliocene continental sediments and basanite lava.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014