Podrobnosti záznamu

Název
   Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran)
Autor
   Domas, Jaroslav
   Opletal, Mojmír
   Otava, Jiří
Datum vydání
    2011
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map covered, cross sections, lithostratigraphic scheme, legend
Klíčové slovo
    1:25
    000
    5467
    Azerbayjan
    Building
    Capacity
    Eastern
    Geological
    Ghalandar
    III
    Iran
    Iran´s
    Map
    Mapping
    Province
    Scale
    Selected
    Sheetsin
    Staff
    Survey
    SW
Abstrakt (anglicky)
   Geological map 1:25 000 Ghalandar 5467 III SW (Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25 000 scale of selected map sheetsin the Eastern Azerbayjan Province of Iran) Covered geological map based on cca 600 documentary points, 220 thin sections, 30 whole rock analyses. Mainly volcanisedimentary and plutonic complexes of Cretaceous and Paleogene age.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014