Podrobnosti záznamu

Název
   Geological mapping in the East Azarbayan Province of Iran at 1: 25 000 scale: Economic Geology Map No. 1- Sample location map, sheet Avan 5267 I SW
Autor
   Březina, Stanislav
   Lukeš, Petr
   Mašek, Dalibor
   Novák, Miloslav
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2011
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geology, heavy minerals, stream sediments, sampling, geological documentation
Klíčové slovo
    1-
    25
    000
    5267
    Avan
    Azarbayan
    East
    Economic
    Geological
    Geology
    Iran
    Location
    Map
    Mapping
    No
    Province
    Sample
    Scale
    Sheet
    SW
Abstrakt (anglicky)
   Map demonstrates, using different symbols, localisation of stream sediment, heavy minerals, lithogeochemistry sampling points and other mineral indications include old mining sites.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014