Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
Nakladatel
    [Česká geologická služba]
Místo vydání
    [Praha]
Datum vydání
    [2005]
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2004-2005
    Charakteristika
    Etapa
    Geologická
    Granitoidů
    Horách
    Jizerských
    Multidisciplinární
    Strukturní
    Tunelů
    Vodárenských
    Výzkum
Části této monografie
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově