Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS Ústí nad Labem
Místo vydání
    [Ústí nad Labem]
Datum vydání
    1986
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    činnost
    čs
    Geologická
    Organizací
    Těžební
    Zahraničí
Části této monografie
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí